RIWALL.SE | RIWALL BÅT & PROPELLERKONSULT | RIWALLS MOTOR & MEKANISKA

Verkstad övrigt

Vi utför alla förekommande reparationer och service som krävs till din båt. Även underhållsarbete. Dessutom har vi en mekanisk verkstad för diverse mekaniska arbeten.

Exempel på arbeten vi utfört och utför återkommande är installation av bogpropeller och båttoalett. Vi utför dessutom plastarbeten (topcoat och gelcoat), svetsning av plåt samt diverse elarbeten.  Vänd dig till oss för hjälp med rengöring och byte av bränsletank eller annat som rör båtens bränslesystem.  Vi kan också vara behjälpliga när det gäller skrovarbeten, även vaxning och polering.

Vi klarar av att lyfta båtar upp till 10 ton om så krävs.
Riwalls Motor & Mekaniska säljer och monterar dieselvärmare.