Vi har en lång historia i branschen och har bedrivit verksamhet med inriktningen båtbyggeri och båtpropellrar i Sjötorp sedan 1960-talet.

Vänd dig till oss när du behöver hjälp med rätt propeller till din båt eller om du har en skadad propeller som behöver repareras. Vi har som policy att kostnaden för reparationen av en propeller inte ska överstiga 1/3 av propellerns pris.

Vi tillverkar även båtar för olika ändamål, främst aluminiumbåtar, enskrovs eller katamaraner. Vi utför även svetsningsarbeten av diverse konstruktioner och svarvning.

Vår historia

WALLS BÅTBYGGERI startades år 1922 av båtbyggmästare Gustaf Wall och har blivit känt för sina högklassiga båtar, som levereras till såväl privata som statliga beställare exempelvis Kungl. Sjöfartsverket och Marinförvaltningen.

Under senare år har ett antal större motorseglare byggts. De flesta har exporterats till USA. En havskryssare byggd för AB Telfa, Göteborg kan sägas utgöra kronan på verket för Gustaf Wall. Båtbyggeriet övertogs 1965 av Civilingenjör Kjell Richardson. I början framställdes livbåtar och jollar på varvet. Vidare byggdes mindre motordrivna fiskebåtar som på den tiden började bli vanliga.

Walls båtbyggeri och varv. Under 1940-talet byggdes sjömätningsbåtar, beställda av Sjöfartsverket. Under 1950-talet byggdes ett antal högklassiga motorseglare för leverans till USA.

Gustaf Wall, Sjötorp, född 1897, död 1970. Har erhållit flera epitet bl.a båtbyggmästare, kommunalpolitiker, och vardagsfilosof. Wall startade tillsammans med Evald Larsson Walls Båtbyggeri 1922. Efter tio år övertog Gustav Wall ensam rörelsen och drev den fram till 1965, då verksamheten överläts på Kjell Richardson. Från 1997 till 2003 drevs verksamheten av sönerna Olle och Anders Richardson.

Riwall blev två företag

Varvet såldes 2003 vilket ledde till att Riwall delades upp i två bolag som blev Riwall Båt & Propellerkonsult och Riwalls Motor & Mekaniska. Numera är det återigen ett aktivt bolag vilket är Riwall Båt & Propeller AB.