För att kunna mäta stigningen korrekt måste man ha en bra mätutrustning. Av någon anledning som jag inte vet mäts propellrar oftast i tum. Diametern på en propeller är precis vad det låter som. Om en propeller heter t.ex. 22 x 20 så är det första måttet diametern och det andra stigningen. Stigningen (i det här fallet 20 tum) innebär att den teoretiskt flyttar sig 20 tum (508mm) på ett helt varvs rotation.

Om ni inte har en riktig mätutrustning så kan man med hjälp av denna informationen räkna ut propellerstigningen. Desto noggrannare man är desto bättre blir resultatet.

 Klicka på bilden så blir den större